Başlık Altındaki Tüm Konular
STANDARDİZE MİNİ MENTAL TEST
 

STANDARDİZE MİNİ MENTAL TEST

Kısa bir nöropsikiyatrik değerlendirme aracıdır. Özellikle demanslı (bunaması olan) yaşlılarda kullanılır. Deliryumda olan ve/veya demanslı yaşlıların zihinsel becerilerinin değerlendirilmesine olanak verir. Eğitimliler ve eğitimsizler şeklinde iki versyonu bulunur ve oldukça kısa sürede uygulanır. Adli vakalarda sık kullanılır.